خانه تاریخی نبوی
استان قزوین، ملک آباد، امام زاده علی و کوچه نبوی، پلاک 201
09038862946
اینجا جستجو کنید...
جستجو
استان قزوین، ملک آباد، امام زاده علی و کوچه نبوی، پلاک 201
09038862946

هشتی

هشتی خانه تاریخی نبوی
هشتی خانه تاریخی نبوی

ورودی خانه تاریخی نبوی از نمونه‌های کامل در معماری خانه‌های تاریخی قزوین به شمار می‌رود و به ترتیب شامل عناصر شکل‌دهنده جلوخان، سردر، هشتی و دالان است. در داخل هشتی دو درب قرار دارد که یکی به حیاط اندرونی و دیگری به حیاط بیرونی باز می‌شود. سقف هشتی با کاربندی و طاق عرقچین پوشیده شده‌است. دالان با زاویه‌ای در میانه آن به سمت حیاط اندرونی راه می‌یابد.

هشتی خانه تاریخی نبوی
هشتی خانه تاریخی نبوی