خانه تاریخی نبوی
استان قزوین، ملک آباد، امام زاده علی و کوچه نبوی، پلاک 201
09038862946
اینجا جستجو کنید...
جستجو
استان قزوین، ملک آباد، امام زاده علی و کوچه نبوی، پلاک 201
09038862946

جلوخان

جلوخان خانه تاریخی نبوی
جلوخان خانه تاریخی نبوی

جلوخان در واقع ورودی بنا است.

خانه تاریخی نبوی دارای یک ورودی اصلی است، برای ورود به بنا ابتدا باید وارد فضای جلوخان شد. جلوخان ورودی، فضای باز کوچکی است که از گذر اصلی عقب نشسته و سردر بنا در آن جای گرفته است. دوسوی جلوخان دو نیم ستون قرار دارد و حس دعوت‌کنندگی بیشتری به فضای جلوخان داده‌است. بعد از جلوخان، سردر بنا، هشتی و در نهایت دالان قرار دارد که منتهی به حیاط اندرونی می‌شود.

جلوخان خانه تاریخی نبوی
جلوخان خانه تاریخی نبوی