خانه تاریخی نبوی
استان قزوین، ملک آباد، امام زاده علی و کوچه نبوی، پلاک 201
09038862946
اینجا جستجو کنید...
جستجو
استان قزوین، ملک آباد، امام زاده علی و کوچه نبوی، پلاک 201
09038862946

بخش های مختلف خانه تاریخی نبوی

معماری خانه نبوی معرف دوره قاجار و دارای الگوی حیاط مرکزی است، وسعت بنا 418 متر مربع است و دارای یک ورودی‌ در جهت غربی بنا می باشد، این خانه تاریخی در گذشته یک حیاط بزرگ اندرونی و یک حیاط کوچک بیرونی داشته است.
در پرونده ثبت ملی خانه تاریخی نبوی ذکر شده‌است که این خانه متعلق به سعدالسلطان از عوامل حکومتی دستگاه سعدالسلطنه والی دوره قاجاریه بوده‌است.