خانه تاریخی نبوی
استان قزوین، ملک آباد، امام زاده علی و کوچه نبوی، پلاک 201
09038862946
اینجا جستجو کنید...
جستجو
استان قزوین، ملک آباد، امام زاده علی و کوچه نبوی، پلاک 201
09038862946

زیر زمین شمالی

زیر زمین شمالی خانه تاریخی نبوی

در ضلع شمالی حیاط اندرونی دو زیرزمین در امتداد هم قرار دارد که هریک دارای یک ورودی به حیاط است. در کنج شمال شرقی بنا مطبخ خانه قرار دارد و به زیرزمین‌های هر دو جبهه شرقی و شمالی دسترسی دارد، سقف مطبخ ارتفاع بلندی دارد و پوشش آن از نوع تاق و تویزه است.

زیر زمین شمالی خانه تاریخی نبوی