خانه تاریخی نبوی
استان قزوین، ملک آباد، امام زاده علی و کوچه نبوی، پلاک 201
09038862946
اینجا جستجو کنید...
جستجو
استان قزوین، ملک آباد، امام زاده علی و کوچه نبوی، پلاک 201
09038862946

اتاق سه دری

اتاق سه دری خانه تاریخی نبوی
اتاق سه دری خانه تاریخی نبوی

اتاق سه دری در مرکز ضلع شمالی بنا و در میان دو اتاق دیگر قرار دارد. اتاق سمت راست آن به راهرو و تختگاهی در کنار آن باز می‌شود و اتاق سمت چپ آن اتاق کوچکی است که به گوشوار سمت چپ حیاط دسترسی دارد. این سه اتاق به صورت خطی در راستای هم قرار دارند.

اتاق سه دری خانه تاریخی نبوی
اتاق سه دری خانه تاریخی نبوی