خانه تاریخی نبوی
استان قزوین، ملک آباد، امام زاده علی و کوچه نبوی، پلاک 201
09038862946
اینجا جستجو کنید...
جستجو
استان قزوین، ملک آباد، امام زاده علی و کوچه نبوی، پلاک 201
09038862946

گالری فیلم

بازسازی و مرمت فاضلاب خانه تاریخی نبوی

بازسازی تاسیسات و لوله کشی های آن

لوله کشی سرد و گرم از کف و کارهای تاسیساتی

تقویت و بازسازی سقف زیر زمین از بالا

خانه تاریخی نبوی قبل از بازساری و مرمت

تخریب و باز سازی و مقاوم سازی سقف ها

بازدید گروه گردشگری عالی قاپو از خانه تاریخی نبوی قبل از اتمام بازسازی پروژه در زمستان 1401